Một số lưu ý:

1. Thời gian khai mạc Hội thao: 7g45, ngày 22/5/2022 tại cơ sở Dạ Phi Cơ. Tất cả VĐV đăng ký tham gia thi đấu phải có mặt tham dự khai mạc Hội thao.

2. Một số lưu ý khi tham gia thi đấu trong thời gian diễn ra Hội thao:

- Đối với môn cầu lông: VĐV tự chuẩn bị vợt và mang giày chuyên dụng dành cho sân cầu lông.

- Đối với môn bóng bàn: VĐV tự chuẩn bị vợt thi đấu.

- Tất cả VĐV tham gia thi đấu có mặt tại địa điểm thi đấu trước 15 phút, phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD để đối chiếu ảnh.

Ngoài lch thi đấu các môn bên trên, các môn còn li:

- Môn cờ tướng: vào lúc 9h00, các VĐV sẽ tập trung tại phòng G.507 - Cơ sở thí nghiệm thực hành (Tân kỳ Tân Qúy) để bố thăm và thi đấu.

- Môn bóng bàn và cầu lông: Bốc thăm lúc 7h00 tại Cơ sở Dạ Phi Cơ

Các bạn sinh viên nhớ theo dõi lịch thi đấu và tới tham dự cổ vũ nhé!