Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Kỷ niệm 40 năm thành lập (09/9/1982 - 09/9/2022)

Sự kiện 40 năm

25/08/2022 7:15

Giao lưu văn hóa "Volunteer Help Program" với Trường Đại học Chonnam (Hàn Quốc)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Chonnam (Hàn Quốc) tổ chức chương trình giao lưu văn hoá...

09/09/2022 8:00

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, một thời gian cũng đủ dài để HUFI khẳng định tên tuổi trong lòng người học. Quãng đường 40 năm cũng làm cho thương hiệu HUFI trở thành một...

08/09/2022 14:30

Kỷ niệm 40 năm HUFI, Ngày trở về - Kết nối cộng đồng Cựu sinh viên HUFI

Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức “Ngày trở về - Kỷ niệm 40 năm HUFI” kết nối cộng đồng Cựu sinh viên...

12/08/2022 18:00

Khai mạc Hội diễn văn nghệ chào mừng kỉ niệm 40 năm thành lập Trường

Hội diễn văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 40 năm Thành lập trường
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Thành lập trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP....

12/06/2022 9:30

Bế mạc Hội thao sinh viên chào mừng 40 năm thành lập Trường

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), Lễ bế mạc Hội thao sinh viên 2022 sẽ được tổ chức vào 10h00 - 11h00, ngày...

29/05/2022 17:00

Bế mạc Hội thao HUFI 2022 - Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Hội thao truyền thống công đoàn trường ĐH CNTP TP. HCM năm 2022 thu hút gần 400 vận động viên ở 30/33 đơn vị trực thuộc Nhà trường tham gia. Trải qua 15 ngày thi đấu tại các môn...

27/05/2022 14:00

Hội thảo nghiên cứu khoa học thường niên Khoa Du lịch và Ẩm thực

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường, đồng thời đánh giá hoạt động ẩm thực, xu hướng hoạt động du lịch ẩm thực Việt Nam hậu COVID-19. Những vấn đề liên quan đến dinh...

20/05/2022 8:00

Hội thảo khoa học Công nghệ Điện - Điện tử: Xu hướng phát triển bền vững

Hội thảo khoa học khoa Công nghệ Điện - Điện tử năm 2022 nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học là diễn...

26/05/2022 7:30

Hội thảo khoa học Khoa Công nghệ Thông tin lần thứ 10

Hội thảo khoa học khoa Công nghệ Thông tin năm 2022 nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh với một số chủ đề cơ bản gồm:...

23/05/2022 13:00

Hội thảo NCKH Khoa Chính trị - Luật năm 2022 - Chào mừng 40 năm thành lập Trường

Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

21/05/2022 17:00

Đại nhạc hội - HUFI trong tôi

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực...

22/05/2022 8:00

Khai mạc Hội thao sinh viên chào mừng 40 năm thành lập Trường

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), Lễ khai mạc Hội thao sinh viên 2022 được tổ chức vào 8g00, ngày 22/5/2022 tại Nhà...

15/05/2022 8:00

Lễ khai mạc Giải bóng đá IT CUP lần thứ XII - LCĐ khoa Công nghệ Thông tin

Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 09/9/1982 - 09/9/2022. Giải bóng đá thường...

16/05/2022 17:00

Hội thao HUFI 2022 - Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 09/09/1982 - 09/092022. Tạo sân chơi lành...

21/05/2022 8:00

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Thực hiện kế hoạch số 578/KH-DCT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập...